KOÇLUK

Koçluk Nedir?

Koçluk, insanların hayatlarında, kariyerlerinde, işletmelerinde veya organizasyonlarında onlara olağanüstü sonuçlar üretmesine yardımcı olan profesyonel bir ilişki olup, oldukları yer ile olmak istedikleri yer arasındaki boşluğu doldurmalarına yardımcı olur. Koçlar, istedikleri yaşamı tasarlamak için danışanlar ile ortaktırlar. Danışanın kendi parlaklıklarını ve kaynaklarını mükemmellik elde edebilmek için ortaya çıkarırlar ve maksatlı, olağanüstü hayatlar yaratırlar. Koçluk, danışanı her anlamda harekete geçirir ve ilerleyen aşamaları hızlandırarak var olan tüm olasılıklara daha fazla odaklanma ve farkındalık kazandırır.

İnsanların geçmişi aşmasına değil, geleceklerini tasarlamalarına yardımcı olan güçlü, insanlık ilişkisi olarak tanımlayabileceğimiz koçlukta temel amaç danışanlara hayatlarının TÜM yönleri için vizyon ve hedefler yaratmak ve bu hedeflere ulaşılmasını desteklemek için birden fazla strateji oluşturmaktır.

1. Koçluk ne değildir?

Danışmanlık değildir, terapi ya da yöneticilik değildir. Koç, sorunları değil bir adım ötesini konuşur; sizi yönlendirmez, eleştirmez, yargılamaz. Sizi dinler ve bildiğiniz yolda tutar.

2. Koçluğun amacı nedir?

Danışanın kendi belirlediği hedeflere, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir. Koçluk bir gelişim sürecidir. Doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma sanatıdır. Süreç boyunca danışan, kendisini daha iyi tanır, potansiyelini keşfeder ve hatalarından ders alarak yetkinliklerini geliştirir.

3. Bireysel koçun kişiye yardım edebileceği konular nelerdir?

Birlikte bir yaşam planı yapma, öncelikleri fark etme, stres yönetimi, özel hayat/iş hayatı dengesinin kurulması, kişinin tüm yetenek ve kaynaklarını keşfetmesi, iletişim problemlerini ortadan kaldırma, vizyon ve misyon belirleme, karar alma güçlüğü geçtiği konular, zaman yönetimi, daha organize olmak istediği durumlar, motive olması ve harekete geçmesi gereken durumlar.

4. Hedefime ulaşmak için neden koçluk almalıyım?

Kelime anlamı olarak “coaching”; birini bir yerden bir yere götürme anlamına gelir. Koç, şu anın ve ulaşmak istediğiniz noktanın resmini çeker ve size sunar. İkisi arasındaki yolculukta size eşlik eder ve hedefinize daha kolay ulaşmanız için gereken cevapları bulmanıza yardımcı olur.

5. Hayati bir karar alma aşamasında koçluk almak bana nasıl yardımcı olur?

Hayatımızı etkileyecek kararlar alırken hepimiz zorlanır ve bazen doğru yanıtı bulmakta güçlük çekeriz. Önemli olan kendinize doğru soruları sorabilmektir. İşte tam bu noktada koçunuz, kendinize sormaktan kaçındığınız, belki de hiç sormadığınız soruları sorarak potansiyelinizi keşfetmenizi ve aradığınız cevaplara ulaşmanızı sağlar.

6. Bireysel koçluk sürecinden maksimum verim almak için ne yapmalıyım?

Öğrenme ve gelişim sürecinde partneriniz olabileceğine inandığınız, uyumlu olduğunuz bir koç seçmelisiniz. Amaçlarınızı ve hedeflediğiniz özel sonuçları açıkça belirlerseniz daha verimli olacaktır. Koçluk, öğrenme alanınızı genişletmeyi ve size yeni kapılar açmayı hedeflediğinden, sürecin başarısı, öğrenmeye karşı açıklığınıza bağlıdır.

Kurumsal Kocluk Nedir?

Kurumsal koçluk uygulamalarında temel öncelik, örgütsel yapının ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmek istenen hedeflerin belirlenmesidir. Profesyonel ekibimiz ve uluslararası partnerlerimizin iş birliği ile gerçekleştirilen kurumsal koçluk hizmeti değişen ve gelişen iş dünyasında rekabet gücünü arttırarak, şirket potansiyelinin maksimum verimlilikle kullanılmasını sağlar.

Kurumun koçluk uygulamasının amacı nedir?

1. Kurum içi yürütülen performans değerlendirme sistemi geri dönüşlerinin, çalışanlara, profesyonel koçluk teknikleri ile etkili ve tarafsız bir yöntemle, bir koçluk görüşmesi formatında aktarılmasını sağlamak. 

2. Rapora uygun olarak, çalışanların gelişime açık yönleri ya da başarılı yönlerinin, kendisini değerli hissedeceği, tarafsız iletişim teknikleri ile katma değer sağlayarak çalışana aktarılması ve bu vesile ile performans değerlendirme sürecinde, yönetimi ve çalışan kadroları, birbirinden bağımsız ve tarafsız konumlarda temsil edebilmek

3. Kurum çalışanlarına kendileriyle ilgili objektif bir bakış açısı kazandırmak

4. Kurumun amaçlarına etkin ve verimli bir şekilde ulaşmasına destek olacak organizasyon yapısını belirlemek

5. Organizasyon yapısında yer alan pozisyonların ve unvanların kurum içi bütünlüğü ve kurum dışı dengeleri sağlayacak şekilde tespit ve standardizasyonunu sağlamak

6. Çalışanların hedeflerini belirlemek ve buna yönelik eylem adımları planlamak 

Daha fazla bilgi almak için bize ulaşın.


Bilgi İstek Formu
Yukarı